Tour

Khám phá Di Sản Thiên Nhiên Thế Giới của UNESCO với vùng nước xanh như ngọc và các hòn đảo đá vôi tuyệt đẹp với...
Available through out the year:
 • Th1
 • Th2
 • Th3
 • Th4
 • Th5
 • Th6
 • Th7
 • Th8
 • Th9
 • Th10
 • Th11
 • Th12
CHÙA LINH ỨNG (SƠN TRÀ) - NGŨ HÀNH SƠN – PHỐ CỔ HỘI AN (Đi về trong ngày / Khởi hành hằng ngày)   14:30-14:45...
Available through out the year:
 • Th1
 • Th2
 • Th3
 • Th4
 • Th5
 • Th6
 • Th7
 • Th8
 • Th9
 • Th10
 • Th11
 • Th12

Tour ghép khởi hàng hằng ngày

CHÙA LINH ỨNG (SƠN TRÀ) - NGŨ HÀNH SƠN – PHỐ CỔ HỘI AN (Đi về trong ngày / Khởi hành hằng ngày)   14:30-14:45...
Available through out the year:
 • Th1
 • Th2
 • Th3
 • Th4
 • Th5
 • Th6
 • Th7
 • Th8
 • Th9
 • Th10
 • Th11
 • Th12